Zanim zawrzesz umowę …


Nie będzie przesadą, kiedy użyję stwierdzenia, że każdego dnia zawieramy umowy, które wywołują większe lub mniejsze skutki w zakresie naszych praw i obowiązków. Zawierając więc umowę należy pamiętać, o kilku istotnych kwestiach, które w przypadku, ewentualnego sporu w zakresie właściwego wykonania umowy, mogą zdecydować o naszej lub nie, racji w powstałym sporze.

Pamiętajmy, więc że

złożone przez strony oświadczenie, wyrażające, ich wolę, w przypadku sporu, będzie tłuczone z uwzględnieniem okoliczności w jakich zostało złożone, panujących w danych środowisku zwyczajów czy zasad współżycia społecznego,
wyrażone przez nas oświadczenie, w którym wyrażamy wolę zawarcia umowy określonej treści będzie złożone drugiej stronie, z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się strona z nim zapoznać,
w przypadku zaistniałego sporu, ustala się jaki był zamiar stron, cel dla którego strony postanowiły związać się umową, natomiast brzmienie poszczególnych zapisów umowy, ma znaczenie drugorzędne,

jeśli, więc, jakiś zapis umowy, jest dla nas niejasny, niezrozumiały, nie obawiajmy się, dopytajmy, ustalmy, miejmy pewność, jak ten zapis rozumie druga strona, czy nadaje mu takie samo znaczenie jak my

zadbajmy, aby umowa została spisana, a strony, wymieniły się egzemplarzami umowy, zawierającym podpis stron, lub co najmniej podpis strony przeciwnej,
przed ostatecznym podpisaniem umowy, przeczytajmy jej wszystkie postanowienia.
aby mieć pewność w jakim czasie doszło do zawarcia umowy, składając podpis pod treścią umowy, dopiszmy datę dzienną, przy składanym podpisie.