Lato, wakacje, urlop, nie zapomnijmy jednak o …


Lato to czas wakacji, urlopu, relaksu i wypoczynku. Pakując walizki na upragniony wyjazd nie wolno nam zapomnieć, by zapewnić sobie i członkom naszej rodziny właściwe ubezpieczenie zdrowotnego na czas naszego wypoczynku.

W tym wpisie nie chcę skupiać się na kwestiach związanych z nabywaniem ubezpieczeń, których bardzo bogatą ofertę mają towarzystwa ubezpieczeniowe, lecz o wydawanej przez Narodowym Funduszu Zdrowia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego [karta EKUZ].

Karta EKUZ jest dokumentem, który podczas naszego czasowego pobytu za granicą, stanowi potwierdzenie, że posiadamy ubezpieczenie zdrowotne w naszym kraju, umożliwia nam dostęp do opieki zdrowotnej i zwrotu poniesionych przez nas kosztów leczenia za granicą, na zasadach jakie obowiązują obywateli kraju, który odwiedzamy. Oznacza to, że jeśli opieka medyczna jest dla mieszkańców danego kraju bezpłatna, my też nie musisz za nią płacić.

Jeśli podczas zagranicznego pobytu, ponosiliśmy koszty leczenia, to zostaną nam one zwrócone zgodnie z zasadami i stawkami obowiązującymi w kraju, w którym miało miejsce leczenie.

EKUZ obowiązuje w 28 państwach członkowskich UE oraz w Gwadelupie, Martynice, Reunion i Gujanie Francuskiej, na Azorach i Maderze, na Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich oraz - w państwach EFTA – Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Lichtensteinie.

Pamiętajmy, by przed wyjazdem zapoznać się z zasadami zabezpieczenia społecznego obowiązującego w kraju UE lub EFTA, by ustalić w jakim zakresie możemy skorzystać z bezpłatnego leczenia oraz czy i w jakim zakresie przysługuje nam prawo do zwrotu poniesionych kosztów leczenia, bowiem każde państwo ma własne regulacje prawne dotyczące pokrycia kosztów leczenia, a w większości krajów Europy obowiązuje zasada współfinansowania opłat medycznych, jako tzw. wkład własny pacjenta. Poniesione przez pacjenta koszty tego wkładu nie zostaną później zwrócone przez NFZ.

Pamiętajmy, że

w większości krajów europejskich koszty ratownictwa pokrywa sam poszkodowany – a każda akcja ratownicza, np. w górach, na morzu czy na jeziorze, może kosztować nawet kilka tysięcy euro. W Austrii, Francji, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, w pełni odpłatne jest ratownictwo górskie. W niektórych krajach EKUZ nie obejmuje skutków uprawiania sportów ekstremalnych
EKUZ w żadnej sytuacji nie pokrywa kosztów powrotu do kraju, koszty transportu karetką pogotowia, śmigłowcem, czy samolotem sanitarnym ponosi chory
przedstawione tu zasady, dotyczą jedynie pobytu czasowego, a udzielona nam pomoc medyczna musi mieć charakter nagły,

zasady te nie dotyczą planowanego leczenia poza granicami kraju.